INSCRIPCIÓ
TANCAT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ

 
ORGANITZA:
MISTERI
umh
 
PATROCINA:
 
COL·LABORA:
 
UBICACIO:
 
 
MISTERIElx, 29, 30 i 31 d'octubre de 2016 - Elx (Alicante)
Centre de congressos "Ciutat d'Elx"

Enguany el Misteri d’Elx compleix quinze anys com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, el primer bé valencià i espanyol amb aquesta distinció, que s’ha convertit en model per a d’altres que han sigut declarats posteriorment. Per aquest motiu, des de la Càtedra Misteri d’Elx de la Universitat Miguel Hernández, volem dedicar el Congrés de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a crear un marc de reflexió sobre la Festa quinze anys després que es decidira apostar per aquesta candidatura davant de la UNESCO. S’han complit els objectius marcats? Què ha suposat i en què ha ajudat aquesta distinció? S’ha vist afectada la Festa d’alguna manera? Comparteix interessos amb altres béns patrimonialitzats?... Aquest congrés pretén ser un punt de trobada en què estudiosos, protagonistes i amants del Misteri d’Elx puguen reflexionar sobre aquest bé declarat Patrimoni de la Humanitat amb la mirada posada en el futur.

El congrés es divideix en dues jornades: en la primera, que té lloc el 29 d’octubre, tres ponents de reconegut prestigi donaran el marc teòric i propiciaran el debat acadèmic sobre els avantatges i desavantatges de la patrimonialització de les festes i, en concret, del Misteri d’Elx; per a la segona, el 31 d’octubre, s’han organitzat tres meses redones per a debatre sobre la representació des de tres perspectives diferents: l’organització, la ciutadania i els mitjans de comunicació.

Dissabte 29 d’octubre

09.00h. Recepció d'assistents.

09.30h. Presentació

Amb la participació de: Mª Teresa Pérez Vázquez (vicerectora de Relacions Institucionals de la UMH), Patrícia Macià (regidora de Cultura d’Elx), Fernando García (president del Patronat del Misteri d’Elx) i Pablo Más (director de la Càtedra Misteri d’Elx)

10.00h. Ponència
Antonio Ariño (Universitat de València): Patrimoni cultural i festa.

11.00h. Ponència
Luis Pablo Martínez (Conselleria de Cultura): El patrimoni cultural immaterial i la singularitat patrimonial d'Elx.

12.00h. Descans

12.30h. Ponència
Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili): Patrimonis reversibles: el cas de la Festa.

Diumenge 30 d’octubre

11.00h. Visita guiada
El Misteri d’Elx: la festa d'un poble, a càrrec d'Hèctor Càmara, Joan Castaño i Sixto Marco. Es visitarà l'església de Santa Maria, les tramoies de la representació, a més d'altres espais relacionats amb la representació. Durada: dues hores.

Dilluns 31 d’octubre

09.30h. Mesa redona
Elx i el Misteri.
Modera: Miguel Ors, Director de la Càtedra Pere Ibarra de la UMH.

Intervenen:
Ramón Cano, membre del Consell Assessor de la Càtedra Misteri d'Elx.
Alfred García, director IES Sixto Marco.
Patrícia Macià, regidora d'Educació i Cultura.
Ezequiel Sánchez, empresari.
Mª José Fuster, presidenta Rotary Club Illice.

11.00h. Mesa redona
La Festa d’Elx d’ací a 15 anys.
Moderador: Francisco Borja, president del Consell Social de la UMH.

Intervenen:
Antonio Serrano Bru
Joaquín Serrano Vera
Fernando García
José Mª Izquierdo
Luis Maestre
Germán Fernández

12.30h. Mesa redona.
El Misteri d’Elx i la premsa. Com comunicar la Festa?
Modera: José Vicente Castaño, professor Empresa Periodística UMH.

Intervenen:
Fernando Ramón, subdirector Diario Información.
Gaspar Macià, delegat La Verdad a Elx.
Conchi Álvarez, directora de TeleElx.
Baldo Rodríguez, responsable de premsa del Ajuntament d'Elx.

 

INSCRIPCIONS:

La inscripció haurà de formalitzar-se a través del formulari d'inscripció online.

Termini d'inscripció obert fins al 26 d'octubre. S'HA TANCAT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ. QUI NO S'HAJA INSCRIT I VULGA ASSISTIR Al CONGRÉS PODRÀ ASSISTIR. PLACES DISPONIBLES FINS A COMPLETAR AFORAMENT.

Quota d'inscripció: GRATUÏTA

El congrés tindrà lloc al Centre de Congressos 'Ciutat d´Elx' (Carrer del Filet de Fora 1, 03203 Elx).

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Elche, 29, 30 y 31 de octubre de 2016 - Elche (Alicante)
Centro de congresos "Ciutat d'Elx"


Este año el Misteri d’Elx cumple quince años como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, el primer bien valenciano y español con esta distinción, que se ha convertido en modelo para otros que han sido declarados posteriormente. Por este motivo, desde la Cátedra Misteri D’Elx de la Universidad Miguel Hernández, queremos dedicar el Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a crear un marco de reflexión sobre la Festa quince años después de que se decidiera apostar por esta candidatura ante la UNESCO. ¿Se han cumplido los objetivos marcados? ¿Qué ha supuesto y en qué ha ayudado esta distinción? ¿Se ha visto afectada la Festa de alguna manera? ¿Comparte intereses con otros bienes patrimonializados?... Este congreso pretende ser un punto de encuentro en el que estudiosos, protagonistas y amantes del Misteri d’Elx puedan reflexionar sobre este bien declarado Patrimonio de la Humanidad con la mirada puesta en el futuro.

El congreso se divide en dos jornadas: en la primera, que tiene lugar el 29 de octubre, tres ponentes de reconocido prestigio darán el marco teórico y propiciarán el debate académico sobre las ventajas y desventajas de la patrimonialización de las fiestas y, en concreto, del Misteri d’Elx; para la segunda, el 31 de octubre, se han organizado tres mesas redondas para debatir sobre la representación desde tres perspectivas diferentes: la organización, la ciudadanía y los medios de comunicación.

Sábado 29 de octubre

09.00h. Recepción de asistentes

09.30h. Presentación
Con la participación de: Mª Teresa Pérez Vázquez (vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH), Patricia Maciá (concejala de Cultura de Elche), Fernando García (presidente del Patronato del Misteri d’Elx) y Pablo Más (director de la Cátedra Misteri d’Elx)

10.00h. Ponencia
Antonio Ariño (Universitat de València): Patrimoni cultural i festa.

11.00h. Ponencia
Luis Pablo Martínez (Conselleria de Cultura): El patrimoni cultural immaterial i la singularitat patrimonial d'Elx.

12.00h. Descanso

12.30h. Ponencia
Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili): Patrimonis reversibles: el cas de la Festa.

Domingo 30 de octubre

11.00h. Visita guiada
El Misteri d’Elx: la fiesta de un pueblo, a cargo de Hèctor Càmara, Joan Castaño y Sixto Marco. Se visitará la iglesia de Santa María, las tramoyas de la representación, además de otros espacios relacionados con la representación. Duración: dos horas.

Lunes 31 de octubre

09.30h. Mesa redonda
Elche y el Misteri.
Modera: Miguel Ors, Director de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH.

Intervienen:
Ramón Cano, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Misteri d'Elx.
Alfred García, director IES Sixto Marco.
Patricia Maciá, regidora de Educación y Cultura.
Ezequiel Sánchez, empresario.
María José Fuster, presidenta Rotary Club Illice.

11.00h. Mesa redonda
La Festa d’Elx de aquí a 15 años.
Moderador: Francisco Borja, presidente del Consejo Social de la UMH.

Intervienen:
Antonio Serrano Bru
Joaquín Serrano Vera
Fernando García
José Mª Izquierdo
Luis Maestre
Germán Fernández

12.30h. Mesa redonda
El Misteri d’Elx y la prensa. ¿Cómo comunicar la Festa?
Modera: José Vicente Castaño, profesor Empresa Periodística UMH.

Intervienen:
Fernando Ramón, subdirector Diario Información.
Gaspar Maciá, delegado La Verdad en Elche.
Conchi Álvarez, directora de TeleElx.
Baldo Rodríguez, responsable de prensa del Ajuntament d'Elx.


INSCRIPCIONES:

La inscripción deberá formalizarse a través del formulario de inscripción online.

Plazo de inscripción abierto hasta el 26 de octubre. SE HA CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN. QUIEN NO SE HAYA INSCRITO Y QUIERA ASISTIR AL CONGRESO PODRÁ ASISTIR. PLAZAS DISPONIBLES HASTA COMPLETAR AFORO.

Cuota de inscripción: GRATUITA

El congreso tendrá lugar en el Centro de Congresos 'Ciutat d´Elx' (Carrer del Filet de Fora 1, 03203 Elx).Comité organitzador / Comite organizador:
Pablo Más Serrano (director)
Hèctor Càmara Sempere (secretario)
Marian Murcia Corella (técnica)
Raquel Lorente Collado (tècnica)

Comité Assessor / Comité Asesor:
Magdalena Campello
Ramón Cano
Joan Castaño
Fernando García
Sixto Marco
Manuel Rodríguez